Thương hiệu giải pháp thiết bị cho ngành chế biến thuỷ sản
Hotline - 0903903440 -  0981807810

ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG VÀO CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN – MỞ ĐẦU

Ngày nay, cùng với sự hoàn thiện và phát triển không ngừng của ngành công nghiệp chế tạo, hệ thống máy móc dần thay thế cho sức lao động của con người, tạo nên những thành tựu to lớn về gia tăng năng suất, chất lượng, độ chính xác cao, mức độ đồng đều về mặt sản phẩm, tiết kiệm chi phí,… gia tăng tính cạnh tranh của các doanh nghiệp trên phạm vi toàn cầu.

ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG VÀO CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN TÔM – MỞ ĐẦU 

Ngày nay, cùng với sự hoàn thiện và phát triển không ngừng của ngành công nghiệp chế tạo, hệ thống máy móc dần thay thế cho sức lao động của con người, tạo nên những thành tựu to lớn về gia tăng năng suất, chất lượng, độ chính xác cao, mức độ đồng đều về mặt sản phẩm, tiết kiệm chi phí,… gia tăng tính cạnh tranh của các doanh nghiệp trên phạm vi toàn cầu.

Đối với nền công nghiệp chế biến thực phẩm nói chung, và ngành công nghiệp chế biến thủy hải sản nói riêng, việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào quy trình sản xuất, đã mở ra con đường hội nhập quốc tế rộng lớn và đánh mạnh vào các thị trường mục tiêu đầy tiềm năng.

Tuy nhiên, ngày nay, có rất nhiều doanh nghiệp vẫn còn đang phân vân và cân nhắc với việc đầu tư áp dụng công nghệ vào quy trình chế biến vì những quan ngại về chi phí đầu tư ban đầu cùng với hiệu quả đạt được.

Vì vậy, trong bài viết này sẽ là một bài so sánh giữa năng suất của một quy trình chế biến truyền thống với quy trình chế biến tự động, cùng với những biến thiên về chi phí nhân công, chi phí nguyên vật liệu,…

Một quy trình chế biến, bao gồm các bước:

QUY TRÌNH CHẾ BIẾN TÔM NGUYÊN LIỆU

Phía trên là một mô hình chế biến Tôm nguyên liệu cơ bản. Chúng ta sẽ cùng so sánh từng bước trong quy trình khi áp dụng theo Phương pháp truyền thống và Phương pháp áp dụng khoa học kỹ thuật hiện đại để thấy rõ ưu và nhược điểm của từng loại. Từ đó, giúp doanh nghiệp đưa ra được những quyết định đầu tư đầu tư phù hợp với nhu cầu sản xuất tại Doanh nghiệp.