Thương hiệu giải pháp thiết bị cho ngành chế biến thuỷ sản
Hotline - 0903903440 -  0981807810
Thông tin liên hệ

Địa chỉ văn phòng
35 Hồ Học Lãm, P.16, Quận 8, TP.HCM

Email

namdung-co@namdung.vn

taiduong@namdung.vn

Hotline
0903903440 - 0981807810

Gửi thông tin