Thương hiệu giải pháp thiết bị cho ngành chế biến thuỷ sản
Hotline - 0903903440 -  0981807810
DƯƠNG NĂM
Ông DƯƠNG NĂM
Người sáng lập
DƯƠNG ANH TÀI
Ông DƯƠNG ANH TÀI
Giám đốc điều hành
DƯƠNG THỊ MỸ LINH
DƯƠNG THỊ MỸ LINH
Phó Giám đốc
NGUYỄN HỮU LINH
Ông NGUYỄN HỮU LINH
Trưởng phòng Sản xuất
NGUYỄN VĂN SANG
Ông NGUYỄN VĂN SANG
Trưởng phòng Thu mua 
PHẠM VĂN TIÊN
Ông PHẠM VĂN TIÊN
Trưởng phòng Quản lý Chất Lượng
LÊ CHÍ SANG
Ông LÊ CHÍ SANG

Trưởng  phòng R&D

PHẠM NGỌC THỌ
Ông PHẠM NGỌC THỌ
Chuyên viên tư vấn
TRẦN NGUYÊN THÔNG
Ông TRẦN NGUYÊN THÔNG
Chuyên viên Tư vấn