Thương hiệu giải pháp thiết bị cho ngành chế biến thuỷ sản
Hotline - 0903903440 -  0981807810
Tầm nhìn
Năm Dũng trở thành công ty tin cậy nhất Đông Nam Á về lĩnh vực cung cấp giải pháp chế biến trong ngành Nông - Thủy - Hải sản.
Tầm nhìn
Sứ mệnh
Đối với khách hàng
Trở thành đối tác đáng tin cậy nhất của khách hàng nhờ khả năng cung cấp đầy đủ các sản phẩm và giải pháp đa dạng, đặc biệt luôn dựa trên cơ sở coi khách hàng là trọng tâm
Đối với công ty
Xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, kinh doanh có lợi nhuận, cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm tạo lòng tin đối với khách hàng
Đối với nhân viên
Tạo dựng cho công nhân viên môi trường làm việc tốt nhất với nhiều cơ hội để phát triển năng lực, đóng góp giá trị và có thu nhập tốt
Đối với xã hội
Có trách nhiệm với xã hội thể hiện qua việc sản xuất hàng hoá chất lượng, sử dụng nguyên vật liệu đảm bảo an toàn trong chế biến thực phẩm và thân thiện với môi trường
Giá trị cốt lõi
  • Khách hàng là trọng tâm
  • Chấp nhận sự thay đổi
  • Làm việc tốc độ nhưng hiệu quả
  • Kỷ luật, tuân thủ và trung thực
  • Khác biệt, đột phá là lợi thế cạnh tranh